עמוד ראשי אודותינו מאמרים ציוד הקפי אנשי מקצוע קישורים צור קשר English
שם
חברה
דוא"ל
אני מסכים לדיוור אלקטרוני
תנאי שימוש  / 

תנאי שימוש באתר Mokedinfo

תנאי שימוש באתר Mokedinfo

כללי
השימוש באתר Mokedinfo.co.il מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא אותם בקפידה.
הנוסח כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לנשים וגברים כאחד.

אחריות

Mokedinfo.co.il  אינו אחראי למידע/תוכן/ נתונים ו/או דיוקם הכלולים בתוכן. האתר לא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר או בכל מכשיר קצה כלשהו, לרבות אתרים המפנים אל ומאת האתר, בו מופיעים תכני האתר.
בעצם "כניסתו" לאתר, בין אם קרא ובין אם לא קרא את תנאי השימוש באתר, מביע את הסכמתו לפרסומם של הטקסטים הכתובים בכל דפי האתר, ומסיר כל אחריות מאת בעלי האתר ומפעיליו.

התכנים אינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחה/עיצה/חוות דעת מקצועית.

כמו כן, האתר לא יהיה אחראי על התכנים המועלים לרשת על ידי המשתמשים באמצעות הפלטפורמות השונות. (המלצות גולשים, פורומים ואחרים) לאתר אין יכולת לשלוט ולפקח בצורה מלאה על כל התכנים המופיעים במדורים מסוג זה והוא אינו עומד מאחורי הדברים. התכנים המועלים ו/או התגובות המתפרסמות במדורים השונים יהיו חשופים בכל רשת האינטרנט ולכן האתר אינו יכול להעריך אילו תגובות יתקבלו מפרסומן. לפיכך האחריות הנובעת מהעלאה ו/או שימוש בתכנים מסוג זה ו/או מכל סוג אחר מוטלת על המשתמש עצמו והאתר לא יישא בכל אחריות.
האתר שומר לעצמו את הזכות-אך לא מתחייב- למחוק תכנים על פי שיקולו הבלעדי.

באתר מתפרסמים נתונים שונים אודות מוקדי שמירה אבטחה ומיגון כגון: מחירים ו/או נתוני ציוד ותפעול ו/או שמות אנשים בעלי תפקיד ונתונים נוספים אחרים. כל המידע מוגש כשירות לציבור והנו עשוי להתעדכן מדי פעם בהתאם לשיקוליו הבלעדיים של האתר בלבד. האתר לא אחראי על מידע זה, וממליץ לכל המשתמש במידע ו/או העלול להסתמך על תכניו, לבדוק את תוכנו באופן עצמאי.

האתר אינו מתחייב כי למידע המפורסם באתר לרבות שאלות ובקשות המופנות לבעלי תפקידים בגופים המסוקרים באתר ו/או גולשים אחרים ו/או תגובות לכתבות, ו/או מודעות פרסום תהיה הענות. האתר לא יהיה אחראי לכמות התגובות, זהותן או לכל מעשה ו/או תוצאה הנובעים מהפרסום.

האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. האתר לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין הגולש לבין המפרסם, ולא יישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.

למשתמשים ו/או לבעלי ומנהלי המוקדים והחברות המצויינים באתר לא תהיה כל דרישה/טענה/תביעה מסוג כל שהוא כלפי מי מכל צוות האתר. כל שימוש באתר והסתמכות על תכניו באחריותם המלאה והבלעדית של המשתמש.

האתר אוסר להעלות ויהיה רשאי לסרב לפרסם מידע/פרטים בלתי חוקיים, אסורים ע"פ דין, עוינים מזיקים, גזעניים, מאיימים טורדניים, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, מהווים הפרה אחרת כלשהיא של החוק הישראלי.

האתר אינו מתחייבת כי השירותים השונים ו/או הקישוריםו/או אחר הקיימים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו תקינים ולא יופרעו ו/או יהיו חסינים מפני נזקים כגון הפרעות בקווי תקשורת בחברה או אצל ספקיה, גישה לא חוקית למאגר הנתונים כשלים בחומרה ו/או תוכנה.

Mokedinfo.co.il רשאית בכל עת לשנות את צורתו ו/או מבנהו של האתר ע"פ שיקוליה הבלעדיים וללא צורך להודיע על כך מראש. לגולשים או לכל צד אחר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעקבות השינויים.

מידע ותכנים
באתר Mokedinfo.co.il מתפרסמים תכנים שונים הכוללים: תוכנות, גרפיקה, תמונות, קישורים, טקסטים ותכנים אחרים. התכנים נמסרו לפרסום על ידי צוות כותבי האתר והם מופיעים במדורי האתר השונים. בנוסף, באתר קיימות אפליקציות נוספות (להלן: "פלטפורמות"), כמו לדוגמא "המלצות הגולשים", המאפשרות למשתמשים להעלות טקסטים/תכנים לאתר ע"פ התרשמותם וחוות דעתם הסובייקטיבית. אתר Mokedinfo.co.il מעודד אותך וממליץ לך להתייחס לכל המידע הקיים באתר בזהירות ובביקורתיות הראויה.

האתר מכבד את הפרטיות של הגולשים, המבקרים והמשתמשים בו (להלן "המשתמש") כל הפרטים יישמרו בצורה חסויה.
המשתמש בשירותי האתר בעת מילוי טפסים וכדומה מסכים בזאת כי פרטיו יועברו לגופים הרלוונטיים, לצורך יצירת קשר עמו לקבלת השרות המבוקש - לרבות הצעת מחיר\הצעה לשרות\רכישת ציוד\טרייד-אין וכדומה. מילוי הטופס ושליחתו אינם מחייבים את המשתמש לרכוש שרות או מוצר מגופים אלה. מילוי הטופס ושליחתו אינם כרוכים בתשלום של המשתמש.

המשתמש בשירותי האתר בעת מילוי טפסים וכדומה מסכים בזאת כי פרטיו יישמרו במאגר המידע של האתר וישמשו מעת לעת לצורך משלוח ניוזלטר / דואר אלקטרוני שיכיל הודעות / חדשות / כתבות / הצעות רלוונטיות / פרסום נלווה.

המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי.

האתר לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן.

האתר שומר על הזכות להפסיק את פעילותו ללא כל הודעה מוקדמת.

זכויות קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר הנן של סקיוריטיפרו ושל Mokedinfo  באמצעות מנהלה רמי גלבנד.
הזכויות כוללות את קוד המחשב היוצר את האתר וכן את כל סוגי הקבצים המצויים בו לרבות קבצי טקסט, סימני המסחר "מוקדאינפו", "מוקד-אינפו", "mokedinfo". "moked-info" בלבד, גרפיקה הקשורה לאתר בלבד, תמונות, מולטימדיה ותוכנות אחרות. כל שמות החברות וסימני המסחר המופיעים באתר מטעם או ברשות בעליהן, הינם בבעלותם הבלעדית.

אין להעתיק/לשכפל/להפיץ /להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים (אלא אם צוין אחרת במקום ספציפי) ללא קבלת אישור בכתב מראש מבעלי האתר.

האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. יחד עם זאת האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת האתר.
מקום שיפוט
 מקום השיפוט והדין החל על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין עניין הנובע מהשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל במחוז חיפה בלבד.